Přejít k hlavnímu obsahu
Pure Stream

PURE STREAM

Odborné řešení pro snížení emisí kouře ze svařování

PURE STREAM není pouze na míru vytvořená nabídka, ale také iniciativa určená ke snížení vystavení svářečů kouři vzniklému při svařování.
Get a change of air not a change of job Pure Stream
PURE STREAM je iniciativa ke snížení expozice svářečů na svařovací výpary.

Kde vzniká kouř při svařování?

Emise kouře ze svařování pochází obzvláště ze spotřebních svařovacích materiálů
Příprava před svařováním (koroze, kotelní kámen, olej, lak, rozpouštědla…) jsou také důležitými příčinami vzniku kouře.
Některé svař. procesy, jako MIG/MAG s plnými dráty nebo trubič. dráty s tavidlem, tyč. elektr., řezání plazmou, produkují převážně zneč. pevnými látkami (80 %) o velikosti ∅ 0,2 až 5 μm Slož. kouře ze svař. závisí hlavně na spotřeb. svař. materiál., ale nesouvisí s režimem přenosu.

Bez provedení řešení jdou emise kouře přímo do průdušek a plic.

 

Metal transfer welding fumes
Odkud pocházejí svařovací výpary?
Why are welding fume becoming a major issue in workshops?
Proč se svařovací kouř stává hlavním problémem v dílnách?

Proč se kouř ze svařování stává hlavním problémem v dílnách?

Státní předpisy každé země vyžadují přípustné expoziční limity (PEL) pro celkový polétavý prach a také pro některé další položky považované jako nebezpečné pro zdraví svářečů. Tyto PEL mohou být v jednotlivých zemích různé. Například: ve Francii je PEL pro emise kouře pevně stanoven na hodnotu 5 mg/m3. V Nizozemsku je to 1 mg/m3.

Případ šestimocného chromu je velmi specifický: tento prvek se vyskytuje obzvláště během svař. nerez. oceli metodou SMAW (MMA) nebo FCAW. V roce 2014 byl klasif. jako CMR (karcinogenní, mutagenní a toxický pro reprodukci) s pevnou hodnotou PEL 1 µg/ m3.

Proč je PURE STREAM pro vás nejlepším řešením?

Kdo vám může pomoci najít řešení pro snížení expozice svářečů kouři ze svařování?

Jestliže výrobní podnik hledá řešení k omezení expozice svých svářečů kouři ze svařování, může být nutné znovu zvážit některé prvky ve výrobním procesu.

Zde jsou některé otázky, na které je zapotřebí najít odpověď:

  • Jste připraveni změnit svařovací parametry?
  • Jste připraveni změnit svařovací proces?
  • Jste připraveni změnit svařovací spotřební materiál?
  • Jste připraveni zavést řešení pro odsávání kouře?
PURE STREAM je řešením, které odpoví na všechny tyto otázky a definuje nejvhodnější řešení přizpůsobené vaší konkrétní situaci.