Przejdź do treści
Pure Stream

PURE STREAM

Profesjonalne rozwiązania ograniczające emisję oparów spawalniczych

PURE STREAM to nie tylko spersonalizowana oferta – to również inicjatywa dążąca do ograniczenia stopnia narażenia spawaczy na kontakt z oparami spawalniczymi.
Get a change of air not a change of job Pure Stream
PURE STREAM to inicjatywa mająca na celu zmniejszenie poziomu narażenia spawaczy na wdychanie dymów spawalniczych.

Skąd biorą się opary spawalnicze?

Zasadniczo opary spawalnicze pochodzą z materiałów dodatkowych.
Przygotowania przed spawaniem (czyszczenie rdzy, i oleju, malowanie, używanie rozpuszczalników itd.) to również istotne źródło oparów.
Niektóre metody spawania, np. spawanie MIG/MAG litym lub rdzeniowym, wypełnionym topnikiem drutem, spawanie elektrodami otulonymi czy cięcie plazmowe, emitują głównie stałe zanieczyszczenia (80%) o średnicy od 0,2 do 5 μm. Skład dymów spawalniczych w głównej mierze zależy od zastosowanych materiałów dodatkowych. Nie ma natomiast znaczenia sposób ich podawania.

Bez odpowiednich zabezpieczeń wydzielane dymy przedostają się bezpośrednio do oskrzeli i płuc.

 

Metal transfer welding fumes
Skąd biorą się dymy spawalnicze?
Why are welding fume becoming a major issue in workshops?
Dlaczego dymy spawalnicze stają się znacznym problemem w zakładach produkcyjnych?

Dlaczego dymy spawalnicze stanowią tak poważne zagrożenie w warsztatac

Obowiązujące w poszczególnych krajach przepisy wymagają określenia najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla pyłów zawieszonych oraz innych cząsteczek uznawanych za niebezpieczne dla zdrowia spawacza. Wartości NDS różnią się pomiędzy krajami. Przykładowo, we Francji wartość NDS dla wydzielanych oparów ustalono na 5 mg/m3. Z kolei w Holandii wartość ta wynosi 1 mg/m3.

Przypadek sześciowartościowego chromu jest wyjątkowy: jego cząsteczki zwykle pojawiają się podczas spawania stali nierdzewnych elektrodami otulonymi (SMAW) lub drutem rdzeniowym (FCAW). W 2014 został sklasyfikowany jako substancja CMR (rakotwórcza, mutagenna i działająca toksycznie na rozrodczości) o wartości NDS ustalonej na 1µg/m3.

Dlaczego warto wybrać PURE STREAM?

Kto może pomóc w znalezieniu sposobu na ograniczenie stopnia narażenia spawaczy na kontakt z dymami spawalniczymi?

Gdy przedsiębiorstwo produkcyjne szuka rozwiązań, które pozwolą ograniczyć stopień narażenia spawaczy na kontakt z dymem spawalniczymi, konieczne może okazać się dokładne przyjrzenie się pewnym elementom stosowanych procedur.

Oto parę pytań, na które należy sobie odpowiedzieć:

  • Czy jesteś gotów zmienić parametry spawania?
  • Czy jesteś gotów zmienić metodę spawania?
  • Czy jesteś gotów na zmianę materiałów spawalniczych?
  • Czy jesteś gotów zainstalować system odciągania dymów spawalniczych?
PURE STREAM to rozwiązanie stanowiące odpowiedź na wszystkie te pytania i dostosowujące się do określonej sytuacji.