Przejdź do treści

Przyjęliśmy tę Politykę prywatności, aby zademonstrować nasze zaangażowanie w zachowanie Państwa prywatności. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady polityki spółki Lincoln Electric dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przekazywania jakichkolwiek danych osobowych (zwanych dalej „Danymi osobowymi”) dotyczących (1) naszych klientów, usługodawców albo dostawców albo (2) osób fizycznych uzyskujących dostęp do witryn internetowych prowadzonych przez Lincoln Electric.