Skočiť na hlavný obsah
Pure Stream

PURE STREAM

Odborné riešenie na zníženie splodín zvárania

PURE STREAM nie je len na mieru šité riešenie ale aj projekt na zníženie vystavenia zváračov splodinám zo zvárania.
Get a change of air not a change of job Pure Stream
Čistý prúd je iniciatíva znížiť vystavenia zvárača zváracím dymom

Odkiaľ pochádzajú splodiny zvárania?

Emisie zváracích splodín pochádzajú predovšetkým zo spotrebných materiálov pre zváranie
Príprava pred zváraním (hrdza, vodný kameň, olej, farba, rozpúšťadlo…) sú tiež dôležité z hľadiska produkcie splodín.
Niektoré zváracie metódy ako MIG/MAG pomocou plných drôtov alebo alebo tavidlom plnených elektród, obalených elektród, a plazmové rezanie produkujú hlavne znečistenie pevnými časticami (80%) s priemerom ∅ 0,2 až 5 μm. Zloženie splodín závisí predovšetkým od spotrebného materiálu, ale nesúvisí s prenosovým režimom.

Bez navrhnutého riešenia sa emisie splodín dostanú priamo do priedušiek a pľúc.

 

Metal transfer welding fumes
Ako sa tvorí dym?
Why are welding fume becoming a major issue in workshops?
Prečo sa dym stáva jedným z hlavných problémov vo zváracích dielňach?

Preto sa splodiny zvárania stávajú veľkým problémom v dielňach?

Vnútroštátna legislatíva každého štátu vyžaduje dodržiavanie Prípustných expozičných limitov (PEL) pre celkový aerosolový prach a tiež pre niektoré iné prvky považované za nebezpečné pre zdravie zvárača. Hodnoty PEL sa líšia v jednotlivých štátoch. Príklad: vo Francúzsku, PEL pre emisie splodín sú obmedzené na 5 mg/m3. V Holandsku je hodnota PEL stanovená na 1 mg/m3.

Prípad šesťmocného chrómu je špecifický: tento prvok sa nachádza hlavne pri zváraní nehrdzavejúcej ocele metódou SMAW alebo FCAW. Bol klasifikovaný ako CMR (karcinogénny, mutagénny a toxický pre reprodukciu) v roku 2014 s PEL 1µg/ m3.

Prečo je PURE STREAM najlepšie riešenie pre vás?

Kto vám môže pomôcť nájsť riešenie pre zníženie vystaveniu vašich zváračov splodinám zo zvárania?

Keď výrobná spoločnosť hľadá riešenia, ako obmedziť vystavenie zváračov zváracím splodinám, môže byť potrebné, aby prehodnotila niektoré prvky vo výrobnom procese.

Tu je niekoľko otázok, na ktoré treba odpovedať:

  • Ste pripravení zmeniť parametre zvárania?
  • Ste pripravení zmeniť proces zvárania?
  • Ste pripravení zmeniť spotrebný materiál pre zváranie?
  • Ste pripravení implementovať riešenie na odsávania splodín?
PURE STREAM je riešenie odpovedajúce na tieto otázky a definujúce najvhodnejšie riešenie prispôsobené konkrétnej situácii.